Aktuellt

Adress

Hantverksgränd 1 

432 43 Varberg, Sweden

179987_198001470322062_1907346854_n

Donation till Lar do Caminho


I dessa coronatider, där inte minst Brasilien är hårt drabbat, är det fantastiskt att vår generöse donator Ebbe Krook skänkt ytterligare 100.000.


Av hans tidigare donation på 500.000 kronor till vår stiftelse, har vi i portioner redan sänt 350.000 kr till Lar do Caminho, det barnhem i Juquitiba vi speciellt omhuldar, för att de skall kunna genomföra sitt projekt Contraturno. 


Transfereringen nu i september 2020 kommer därmed att bli 250.000 kronor, vilket med dagens gynnsamma valutakurs innebär nästan exakt Reais 150.000. Man kan förmoda att styrelsen för Lar do Caminho kommer att bli både överraskade och tacksamma.


IMG_8146
IMG_8187

ETT NYTT VIKTIGT PROJEKT PÅ BARNHEMMET

”LAR DO CAMINHO”Det brasilianska barnhem, som vår stiftelse stött kraftigast, Lar do Caminho i staden Juquitiba 90 km från Sao Paulo, har nyligen startat ett nytt projekt som man kallar

Contra turno.


Det går ut på att hjälpa barn i trakten kring det egna barnhemmet, som lever under svåra sociala förhållanden, att få hjälp och utbildning att komma in i samhället när de skall klara sig själva.


Man får undervisning i det normala livets sociala koder. Häri ingår vis grundutbildning som alfabetisering och basala skolkunskapar. De får också ägna sig åt praktiska och konstnärliga aktiviteter som träslöjd, sömnad, teckning, musik m.m.


Sammanlagt gäller det ett 70-tal barn uppdelade på två grupper:

  1. F.n. 37 barn i åldrarna 6-10 år som får undervisning på förmiddagarna 08.00-11.30
  2. F.n. 35 barn i åldrarna 11-15 år som undervisas 13.00 – 17.00


Arbetet leds av sju anställda lärare och psykologer efter ett väl inrutat schema. Viss undervisning är obligatorisk för resp. kategori, men framför allt de äldre barnen har också option att välja de delar i programmet som intresserar dem mest.


Tack vare ett mycket generöst bidrag från en privat donator kan vår stiftelse ge ett substantiellt bidrag till projektet CONTRA TURNO. Vi har delat upp totalbeloppet så att vi remitterar ¼ varje kvartal, när styrelsen för ”Lar do Caminho” redovisat hur det gångna kvartalet utfallit, såväl ekonomiskt som beträffande antalet deltagare.


Copyright © All Rights STIFTELSEN HEMMET VID VÄGEN | org. nr: 802012-0880 | Plusgiro-konto 90802-0 | 

Ge en gåva:


Swish:123 026 3103


Plusgiro: 90802-0